ماهان الکترونیک

آی سی PIC16F1789-I/PT میکروکنترلر پکیج TQFP-44(10×10)