ماهان الکترونیک

استپ موتور NEMA17 دو فاز 1.8 درجه 4 سیمه 1.4Kg.cm مدل 17HS4023