ماهان الکترونیک

استپ موتور NEMA17 دو فاز 1.8 درجه 4 سیمه 5.2Kg.cm مدل 17HS8401