ماهان الکترونیک

برد آداپتور 6 پین FPC دارای استاندارد 0.5 میلی متری