ماهان الکترونیک

برد اورنج پای Orange Pi One با رم 512MB

برد چهار هسته ای Orange Pi One با قابلیت بوت Android4.4 / Ubuntu / Debian