ماهان الکترونیک

برد اورنج پای Orange Pi R1 PLUS LTS با رم 1GB