ماهان الکترونیک

برد راه انداز ماژول اولتراسونیک SR04 با نمایشگر سون سگمنت

برد راه انداز اولتراسونیک به همراه نمایشگر برای نمایش فاصله اندازه گیری شده توسط ماژول اولتراسونیک