ماهان الکترونیک

بلندگو – اسپیکر 8 اهم 2 وات قطر 36mm

مناسب برای پروژه ها و ماژول های پخش و تقویت صوت اعم از رادیو و ….