ماهان الکترونیک

بلندگو – اسپیکر 8 اهم 5 وات بدنه فلزی 30x96mm