ماهان الکترونیک

تراشه آمپلی فایر TDA7498MV پکیج Power SSO-36