ماهان الکترونیک

ماژول افزاینده ولتاژ 2 آمپر MT3608

مبدل DC به DC معماری BOOST افزاینده ولتاژ تا 28 ولت و حداکثر جریان خروجی 2 آمپر