ماهان الکترونیک

ماژول بلوتوث سریال HC-05 همراه با برد کمکی

ماژول بلوتوث، ارتباط از طریق پورت سریال