ماهان الکترونیک

ماژول تامین ولتاژ بردبردی 3.3v و 5v

ماژول تامین ولتاژ بردبردی 3.3v و 5v مخصوص مارک DEC و بردبردهای هم سایز