ماهان الکترونیک

ماژول مبدل PWM به ولتاژ 10-0 ولت

ماژول تنظیم ولتاژ با موج PWM با قابلیت تغییر دیوتی سایکل برای تغییر ولتاژ میانگین در خروجی، دارای فرکانس کاری در بازه 1 تا 3 کیلوهرتز و ولتاژ خروجی در بازه 0 تا 10 ولت