ماهان الکترونیک

نمایشگر و مانیتورینگ ولتاژ باتری مجهز به آلارم هشدار

نمایشگر ولتاژ باتری لیتیوم یون به همراه آلارم هشدار برای مانیتورینگ وضعیت شارژ باتری