ماهان الکترونیک

C680N-400V

خازن 680 نانو فاراد 400 ولت پلی استر