ماهان الکترونیک

ECG-AD8232-module

ماژول سنسور الکتروکاردیوگرافی ECG ضربان قلب AD8232 به همراه پراب